Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Ontwikkelingen papierrecyclingmarkt

Beste Relatie,

Renewi verzamelt en verwerkt papier/karton voor u. Aangezien er momenteel belangrijke ontwikkelingen zijn in de papierrecyclingmarkt, informeren wij u hierover. Deze ontwikkelingen hebben namelijk direct gevolgen voor de tarieven die wij aan u doorberekenen.

Belangrijke ontwikkelingen in de papierrecyclingmarkt

China is een belangrijke en grote wereldspeler voor wat betreft het verwerken van recyclebaar papier/karton. De import van recyclebaar papier/karton wordt door maatregelen van de Chinese overheid nu fors beperkt . Deze maatregelen zijn:

1. Voor de import van oud papier/karton in China worden er importlicenties afgegeven door de Chinese overheid. Deze overheid heeft besloten om voor 2018 de importlicenties fors te beperken (9 tot 11 miljoen ton minder dan in 2017). Daarnaast worden deze importlicenties niet meer per jaar afgegeven maar per kwartaal.

2. China heeft besloten om ook de kwaliteitseisen fors aan te scherpen. Daar waar er normaal 1,5% aan vervuiling is toegestaan wordt dit per 1 maart aangepast naar 0,5% (met vervuiling wordt bedoeld niet zijnde papier/karton wat gebruikelijk is zoals nietjes, folie e.d.). De impact van deze maatregel is op dit moment niet te voorzien.

Gevolgen voor tarieven
Door deze ontwikkelingen in de papierrecyclingmarkt zijn de opbrengsten voor oud papier/karton fors gedaald. Dit heeft direct effect op de afvalkosten voor bedrijven die aan de bron afval scheiden en de opbrengsten moeten per direct bijgesteld worden.

Papier/karton scheiden loont
Wij adviseren u om het papier/ karton toch gescheiden te blijven aanbieden. U zorgt er zo voor dat we samen de wereld zo min mogelijk belasten én het biedt u nog steeds een financieel voordeel.

Contact
Heeft u zelf nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon, of met onze Klantenservice. Deze afdeling is te bereiken via e-mail verkoop.icova@renewi.com.

Met vriendelijke groet,

Renewi CW Nederland
Otto de Bont, Managing Director