Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Kostenontwikkeling 2016

Waarom de kosten en tarieven aanpassen?

De kosten die wij maken om onze dienstverlening op een efficiënte en duurzame wijze uit te voeren nemen toe. Tegelijkertijd zien we dat de afzetmarkt voor recyclebare afvalstromen een neergaande beweging maakt. Tenslotte is het economische herstel fragiel en vertaalt zich nog niet door naar positieve ontwikkelingen in de recyclingsector. Meer informatie hierover is te vinden in de Macro-economische doorkijk 2016 van de BRBS.

Wat zijn de kostenontwikkelingen voor 2016?

Voor 2016 veranderen de volgende kostencomponenten:

1. Stijging van de algemene kosten voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder vallen onder andere salarissen medewerkers (CAO), brandstof, verzekeringen. Voor deze kosten is de NEA-index de leidende indicator. De NEA-index geeft voor 2016 een verwachte kostprijsstijging van 3,2% tot 3,5%. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.

2. Stijging van kosten voor verwerking: de kosten van verwerking van diverse afvalstromen zijn afhankelijk van het aanbod en de vraag. Zo zijn de kosten voor de verwerking van afvalhout een factor 3 à 4 gestegen door toename van het aanbod en een dalende vraag van spaanplaatindustrie en biomassa-installaties naar hout. Ook voor andere stromen is het aanbod sterk gestegen, vooral doordat veel Engels afval in Nederland wordt verwerkt door capaciteitsgebrek op de eigen markt.

3. Daling van de inkomsten uit opbrengststromen. Veel recyclebare afvalstromen, zoals papier en metaal, worden verhandeld op de wereldmarkt. Hierop is China een bepalende speler en productiebeperkingen en tegenvallende groei in China hebben een negatieve impact op de opbrengsten die bepaalde afvalstromen genereren.

Hoe gaan wij om met deze kostenontwikkelingen?
De bovengenoemde kostenontwikkelingen worden doorberekend in uw tarieven voor 2016 op de eerste factuur van 2016.

Graag bekijken onze accountmanagers samen met u welke mogelijkheden er zijn om de impact hiervan voor u zo minimaal mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld door uw afvalstromen beter te scheiden aan de bron, of om de wijze waarop wij uw afvalstromen inzamelen, aan te passen. Neem contact met ons op voor een passend advies.