Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Heffing op storten & verbranden afval in 2015

In het Belastingplan 2015 wordt uitgegaan van een belasting van € 13,00 per ton voor het storten en verbranden van Nederlands afval in Nederland.

Onvermengd buitenlands afval wordt vrijgesteld van de belastingheffing. Evenmin wordt belasting geheven op de export van afval. Als blijkt dat een afvalvlucht naar het buitenland (een toename van de export) optreedt, dan wordt overwogen om niet langer een uniform tarief te hanteren voor het storten en verbranden van afval.

Uitsluitend voor het toepassen van bouwstoffen op stortplaatsen is - onder strikte voorwaarden - een vrijstelling opgenomen in het Belastingplan 2015. In alle andere gevallen moeten stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties aan de belastingheffing voldoen.

Graag verwijzen wij u naar het Informatieblad milieu op de website van de Rijksoverheid.

Mogelijk worden tijdens de parlementaire behandelingen van het Belastingplan 2015 nog wijzigingen in de voorziene belasting op het storten en verbranden van afval doorgevoerd. Vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat alle afvalstoffen die vanaf 1 januari 2015 worden aangeboden om gestort of verbrand te worden, belast zullen worden met een tarief van € 13,00 per ton.