Documentatie

Via het submenu kunt jaarverslagen van zowel de ICOVA-groep als onze moedermaatschappij Shanks Nederland inzien, kunt u de verkoopvoorwaarden en folders nog een rustig nalezen en geven wij u graag een overzicht van onze geldende vergunningen en certificaten. Vanwege het belang van wet- en regelgeving in onze sector kunt u via submenu hier ook meer over te weten komen, dit belang komt ook tot uitdrukking in de beleidsverklaring milieu en kwaliteit die via het submenu te vinden is.

Mocht u desondanks vragen hebben of over gedrukte exemplaren van foldermatiaal willen beschikken neemt u dan gerust contact met ons op.


Icova-groep

De Icova-groep is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van afvalstromen in Noord-holland, Utrecht en Flevoland. Daarnaast beschikken wij over Icopower. Een moderne ‘fabriek’ waar wij van afval energiedragers (zogenaamde ‘pellets’) produceren. Wij maken wat van uw afval. Ook dat is Icova. Aangenaam!

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP AMSTERDAM
Westpoort nr. 1097
tel: 020 - 44 76 666

Postbus 59372
1040 KJ AMSTERDAM
info@icova.nl

© icova 2017