Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Jaartsveld Groen en Milieu voor afval

Jaartsveld is een vooraanstaand expert op het gebied van de reiniging van minerale bulkstoffen en verontreinigde grond.

Grondreiniging
Jaartsveld gebruikt mineraalscheiding- en flotatietechnieken uit de mijnbouwindustrie voor het schoonmaken van vervuilde grond.
Na analyse van soort, aard en oorzaak van de verontreiniging wordt gekozen voor de meest efficiënte aanpak. De klant is verzekerd van een snelle afvoer van het verontreinigde materiaal.

Straalgrit
Het Ministerie van VROM heeft Jaartsveld aangewezen om in Nederland smeltslakstraalgrit te reinigen. Het beleid van Jaartsveld is conform het overheidsbeleid, gericht op preventie, hergebruik en nuttige toepassing van gereinigd materiaal. De zorg voor het milieu staat centraal.


Voor meer informatie: www.jaartsveldgm.nl of informeer bij een van onze medewerkers.

Soms is hergebruik niet meteen mogelijk en moet afval eerst verwerkt worden. Wij staan aan de basis van een efficiënte inzameling en scheiding van afvalstromen. Dat gebeurt vanzelfsprekend vanuit een hoge milieustandaard.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk
Onze zusterorganisatie, Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) heeft speciaal ontwikkelde installaties voor verschillende verwerkingtechnieken in huis.

U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld thermische grondreiniging, pyrolyse, waterzuivering, slibontvangst en –verwerking alsook scheepsreiniging en havenontvangstinstallatie.

Jaartsveld Grond en Milieu: g
rondreiniging
Ons zusterbedrijf Jaartsveld gebruikt mineraalscheiding- en flotatietechnieken uit de mijnbouwindustrie voor het schoonmaken van vervuilde grond. Na analyse van soort, aard en oorzaak van de verontreiniging wordt gekozen voor de meest efficiënte aanpak. De klant is verzekerd van een snelle afvoer van het verontreinigde materiaal. Jaartsveld is een vooraanstaand expert op het gebied van onder meer reiniging van minerale bulkstoffen en verontreinigde grond.