Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM)

Thermische grondreiniging
Verontreinigde grond wordt ontdaan van organische componenten zoals teer, olie, vet, benzine, PAK’s en cyaniden. Deze stoffen worden door verhitting op 550 graden vernietigd of omgezet in gas. Dit gas wordt tussen de 850 en 1300 graden naverbrand conform de strengste eisen van Europa.

Pyrolyse
Vaste organische afvalstoffen en verpakt verfafval, inkten, lijmen, kitten en harsen worden verwerkt in de pyrolyse-installatie. Door verhitting op hoge temperaturen worden de stoffen uit het water verwijderd. Het gas dat vrijkomt wordt afgezogen en als brandstof toegepast.

Waterzuivering
In de fysisch/chemische- en biologische zuiveringssystemen wordt zwaar organisch verontreinigd industrieel- en scheepsafvalwater gereinigd.

Slibontvangst en –verwerking
In de afvalstoffen Terminal Moerdijk wordt een grote hoeveelheid slib behandeld. Bijvoorbeeld oliehoudend slib van tankbodems, biologisch slib en industrieel slib. Oliehoudend slib wordt gescheiden in water, olie en sediment. Alle gescheiden onderdelen worden verder behandeld, opgewerkt, verwerkt en nuttig toepasbaar gemaakt.

Scheepsreiniging- en havenontvangstinstallatie
Voor het grondig reinigen van zee- en binnenvaarttankers beschikt ATM, strategisch gelegen aan het Hollands Diep, over adequate installaties.


Voor meer informatie: www.atmmoerdijk.nl of informeer bij een van onze medewerkers.

Soms is hergebruik niet meteen mogelijk en moet afval eerst verwerkt worden. Wij staan aan de basis van een efficiënte inzameling en scheiding van afvalstromen. Dat gebeurt vanzelfsprekend vanuit een hoge milieustandaard.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk
Onze zusterorganisatie, Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) heeft speciaal ontwikkelde installaties voor verschillende verwerkingtechnieken in huis.

U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld thermische grondreiniging, pyrolyse, waterzuivering, slibontvangst en –verwerking alsook scheepsreiniging en havenontvangstinstallatie.

Jaartsveld Grond en Milieu: g
rondreiniging
Ons zusterbedrijf Jaartsveld gebruikt mineraalscheiding- en flotatietechnieken uit de mijnbouwindustrie voor het schoonmaken van vervuilde grond. Na analyse van soort, aard en oorzaak van de verontreiniging wordt gekozen voor de meest efficiënte aanpak. De klant is verzekerd van een snelle afvoer van het verontreinigde materiaal. Jaartsveld is een vooraanstaand expert op het gebied van onder meer reiniging van minerale bulkstoffen en verontreinigde grond.