Making more from waste

Onze slogan zegt het al. Making more from waste. Zo veel mogelijk afval recyclen is voor ons een uitdaging. Wij adviseren onze klanten waar mogelijk afval te scheiden bij de bron. Dat levert de meest hoogwaardige grondstoffen op, en biedt u vaak een financieel voordeel. Maar ook als dit niet mogelijk is bieden wij u een passende oplossing. In onze moderne sorteerhallen wordt binnenkomend afval gesorteerd naar soort en zo weer grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld, oud papier wordt nieuw papier, bouwpuin wordt granulaat en uit de tuinbouw afkomstige steenwolmatten wordt bouwmateriaal.

Indien recycling vanwege aarde en samenstelling geen optie is kijken we eerst of het materiaal binnen de Shanks organisatie op een andere hoogwaardige wijze kan worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan vergisting van groenafval bij Orgaworld of het produceren van hoogwaardige brandstof uit selectief ingezameld bedrijfsafval in de Icopower fabriek. Deze Icopower-energiepellets zijn in 2003 door de Raad van State als product erkend. Dat wil zeggen dat het geen afval meer is, maar een hoogwaardig product.

De Shanks-bedrijven beschikken over expertise om van afval grondstoffen te maken. Pas als intern geen passende oplossingen te vinden zijn voor uw specifieke reststroom kijken we naar verbranding met energieterugwinning als mogelijke optie.


Icova-groep

De Icova-groep is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van afvalstromen in Noord-holland, Utrecht en Flevoland. Daarnaast beschikken wij over Icopower. Een moderne ‘fabriek’ waar wij van afval energiedragers (zogenaamde ‘pellets’) produceren. Wij maken wat van uw afval. Ook dat is Icova. Aangenaam!

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP AMSTERDAM
Westpoort nr. 1097
tel: 020 - 44 76 666

Postbus 59372
1040 KJ AMSTERDAM
info@icova.nl

© icova 2017